Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2714/2016Usnesení NS ze dne 06.10.2016

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.2714.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 2/17 ze dne 28.08.2019 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2714/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Ivany Tomkové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce P. L., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Mazůrkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 1053/21, proti žalovanému J. D., zastoupenému Mgr. Kateřinou Lukešovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 135/1, o 156 355 Kč, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 18 C 217/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2015, č. j. 25 Co 234/2015-384, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 9 292,80 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám Mgr. Kateřiny Lukešové, advokátky se sídlem v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 135/1.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2015, č. j. 25 Co 234/2015-384, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí.

Dovolatel namítá především nesprávnost skutkových zjištění a neprovedení důkazů, resp. neopakování výslechu znalce odvolacím soudem, a rovněž napadá nesprávnost postupu odvolacího soudu, který ho měl poučit podle § 118a odst. 3 o. s. ř. a umožnit mu doplnit dokazování k prokázání tvrzení.

Uplatněné námitky postrádají charakter právní otázky, kterou by měl dovolací soud řešit (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), nesměřují proti posouzení věci po právní stránce, nýbrž proti zjištěnému skutkovému stavu, a nezakládají tedy přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu podle § 237 o. s. ř. Pochybení při hodnocení důkazů představuje dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., jenž lze uplatnit pouze, je-li dovolání přípustné podle § 237 o. s. ř.

Námitka, že nebyl proveden některý z důkazů, sama o sobě žádný právní význam nemá a k případným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), by pak mohlo být v dovolacím řízení přihlédnuto jen v případě přípustného dovolání, což není tento případ.

Nejsou-li splněny předpoklady přípustnosti dovolání z hlediska konkrétních otázek hmotného a procesního práva, nelze přípustnost dovolání založit ani námitkami rozporu s ústavními právy žalobce, jejichž porušení má spočívat právě v namítaném porušení práv podústavních.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 6. října 2016

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru