Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2625/2020Usnesení NS ze dne 26.08.2020

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.2625.2020.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2625/2020-171

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Hanou Tichou v právní věci žalobkyně: J. B., narozená dne XY, bytem XY, proti žalovanému: L. Š., narozený dne XY, bytem XY, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 11 C 325/2017, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 12. 4. 2019, č. j. 69 Co 80/2019-86, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 12. 4. 2019, č. j. 69 Co 80/2019-86, potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 13. 2. 2019, č. j. 11 C 325/2017-80, jímž soud prvního stupně zastavil řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 16. 2. 2018, č. j. 69 Co 34/2018-16, pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně, aniž byla zastoupena advokátem, dovolání a požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Tato žádost byla pravomocně zamítnuta usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 25. 7. 2019, č. j. 11 C 325/2017-119, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 18. 10. 2019, č. j. 69 Co 304/2019-129 (řízení o další žádosti o ustanovení zástupce bylo pravomocně zastaveno pro překážku věci rozhodnuté usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 15. 1. 2020, č. j. 11 C 325/2017-142, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 21. 2. 2020, č. j. 69 Co 39/2020-147). Usneseními ze dne 8. 7. 2020, č. j. 11 C 325/2017-163 a č. j. 11 C 325/2017-164, vyzval soud prvního stupně dovolatelku, aby do 15 dnů od doručení usnesení zaplatila soudní poplatek za dovolání, a aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o následcích nevyhovění těmto výzvám. Na to reagovala žalobkyně opětovnou žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení, o níž již soud nerozhodl a věc předložil dovolacímu soudu.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání vznikla žalobkyni povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], který činí podlepoložky 23 bodu 2 sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Dovolatelka, která nebyla od soudního poplatku z dovolání osvobozena, nezaplatila soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě, ačkoli byla řádně k zaplacení vyzvána (soudem prvního stupně). Lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula marně, proto dovolací soud podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích dovolací řízení zastavil. Tento postup má přednost před zastavením dovolacího řízení pro neodstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatelky (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2012, sen. zn. 29 NSČR 6/2012, uveřejněné pod číslem 57/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2020

JUDr. Hana Tichá

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru