Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2619/2014Usnesení NS ze dne 29.09.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:25.CDO.2619.2014.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2619/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce M. B., zastoupeného JUDr. Zdeňkou Jedličkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Bašty 413/2, proti žalovaným 1) I. P., zastoupenému JUDr. Tomášem Krejčím, advokátem se sídlem v Brně, Špitálka 434/23b, a 2) J. K., zastoupenému JUDr. Ladislavem Salvetem, advokátem se sídlem v Praze 4, Přímětická 1185/8, o náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 43 C 80/99, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. března 2013, č. j. 44 Co 441/2012-371 a 44 Co 442/2012-371, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 27. března 2012, č. j. 43 C 80/99-307, ve znění opravného usnesení ze dne 19. července 2012, č. j. 43 C 80/99-334, uložil žalovanému 1) povinnost zaplatit žalobci částku 7.297,50 Kč s úrokem z prodlení a ve zbytku (tj. co do celkově požadované částky 17.360,50 Kč) žalobu proti němu zamítl a vůči žalovanému 2) žalobu zamítl v celém rozsahu a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Odvolání žalobce a žalovaného 1) Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. března 2013, č. j. 44 Co 441/2012-371 a 44 Co 442/2012-371, odmítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení odvolacího.

Toto usnesení napadl žalobce dovoláním, jehož přípustnost dovozuje z ust. § 237 o. s. ř. s tím, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, která dle dovolatele dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu vyřešena. Navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil soudu odvolacímu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že v daném případě dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu upravuje ustanovení § 238 o. s. ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013).

Podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. není dovolání podle ust. § 237 o. s. ř. přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,00 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

V dané věci žalobce napadá dovoláním usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odmítnuto jeho odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně z důvodu, že celková požadovaná částka 17.360,50 Kč je součtem tří samostatných nároků, z nichž žádný nepřevyšuje částku 10.000 Kč (§ 202 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že žádný z nároků uplatněných ve výši 3.070,50 Kč (požadovaná náhrada za ztrátu na výdělku), 4.290,00 Kč (na náhradě bolestného) a 10.000,00 Kč (za ztížení společenského uplatnění) nepřevyšuje 50.000,00 Kč, je přípustnost dovolání vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. s tím, že ani celkový součet výše požadovaného plnění z jednotlivých nároků uvedenou částku nepřevyšuje. Z téhož důvodu není dovolání žalobce přípustné ani proti výroku o náhradě nákladů řízení.

Kromě toho proti usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání lze podat žalobu pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř., což je rovněž důvodem, pro který není dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.].

Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce odmítl podle § 243c o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2014

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru