Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2604/2017Usnesení NS ze dne 16.06.2017

HeslaZastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.2604.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2604/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce R. M., proti žalované JUDr. Lence Kymličkové, soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 4, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 15 C 65/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. září 2016, č. j. 55 Co 330/2016-135, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce se svým podáním ze dne 17. 3. 2014 domáhá po žalované „náhrady újmy za odnětí základních lidských práv od roku 1990 do současnosti“; podáním ze dne 22. 3. 2015 požádal soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Usnesením ze dne 14. 9. 2016, č. j. 55 Co 330/2016-135, Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 20. 7. 2015, č. j. 15 C 65/2015-61, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a neustanovil mu zástupce k ochraně jeho zájmů. Ve shodě se soudem prvního stupně uzavřel, že žalobce neuvedl, proč si neopatřuje či nemůže opatřit prostředky na živobytí vlastní prací, neposkytl žádný doklad prokazující jeho nezaměstnanost a povinnost hradit výživné. Žalobce nesplnil podmínky pro osvobození od soudních poplatků, a nemohlo tedy být ani vyhověno jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce – nezastoupen advokátem – dovolání. Obvodní soud pro Prahu 10 jej usnesením ze dne 2. 2. 2017, č. j. 15 C 65/2015-177, vyzval k doplnění dovolání a k doložení, že je zastoupen advokátem. Žalobce reagoval přípisem, v němž pouze zopakoval svá tvrzení z žaloby, že se domáhá finanční náhrady za újmy na majetku a lidských právech způsobených jemu a jeho rodině režimem českého státu od roku 1990 v celkové výši 354.350.104.000,- Kč.

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobce podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovený požadavek povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), která je podmínkou dovolacího řízení. Neučinil tak ani přes výzvu a poučení soudu (usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 2. 2. 2017, č. j. 15 C 65/2015-177) a vzhledem k tomu, že nepodal dovolání proti rozhodnutí o žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, nebyl dán prostor, aby dovolací soud sám posoudil podmínky pro ustanovení zástupce postupem popsaným v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, publikovaném pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a případně zástupce ustanovil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodováno nebylo, protože řízení ve věci samé pokračuje před obvodním soudem a o všech nákladech řízení včetně dovolací fáze rozhodne soud v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. června 2017

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru