Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2565/2020Usnesení NS ze dne 31.08.2020

HeslaZastoupení
Zastavení řízení
KategorieE EU
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.2565.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2565/2020-152

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: V. B., narozený XY, bytem XY, proti žalovanému: J. M., narozený XY, bytem XY, o náhradu škody na zdraví, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 5 C 271/2018, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 11. 2019, č. j. 20 Co 256/2019-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti rozsudku ze dne 12. 11. 2019, č. j. 20 Co 256/2019-70, jímž Krajský soud v Hradci Králové potvrdil rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne 13. 6. 2019, č. j. 5 C 271/2018-43, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 2.000.000 Kč. Žalobce není právně zastoupen, jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení Okresní soud v Jičíně zamítl usnesením ze dne 22. 4. 2020, č. j. 5 C 271/2018-127, s právní mocí ke dni 13. 5. 2020. Následně jej týž soud usnesením ze dne 17. 6. 2020, č. j. 5 C 271/2018-131, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů do doručení usnesení pro dovolací řízení zvolil zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal dovolání, současně jej poučil o následcích nesplnění podmínky advokátního zastoupení. Usnesení bylo doručeno dne 25. 6. 2020 dovolateli, který výzvě nevyhověl.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání.

Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen. Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje) rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 8. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru