Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 255/2021Usnesení NS ze dne 28.01.2021

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:25.CDO.255.2021.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241 odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 255/2021-173

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Tichou v právní věci žalobce: M. V., narozený XY, bytem XY, proti žalovaným: 1) Z. S., státní zástupkyně XY, se sídlem XY, a 2) P. B., státní zástupce XY, se sídlem XY, o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 31 C 46/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2019, č. j. 70 Co 281/2019-55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 8. 2019, č. j. 70 Co 281/2019-55, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. 6. 2019, č. j. 31 C 46/2018-46, jímž bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 17. 4. 2018, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce, aniž byl zastoupen advokátem, dovolání, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 3. 2020, č. j. 31 C 46/2018-101, jež bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2020, č. j. 70 Co 252/2020-130, nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků a byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení; právní moci tato rozhodnutí nabyla dne 4. 9. 2020.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta. Dovolatel, přestože byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen, nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Dovolatel rovněž nezaplatil soudní poplatek z dovolání. Ačkoli dle ustálené judikatury má před zastavením dovolacího řízení pro nesplnění podmínky právního zastoupení zásadně přednost zastavení pro nezaplacení soudního poplatku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 29 ICdo 6/2012, uveřejněný pod č. 65/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), v daném případě soud k zaplacení soudního poplatku dovolatele již nevyzýval, neboť z postoje dovolatele v tomto i v dalších řízeních (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3364/2019, ze dne 25. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3457/2019, ze dne 4. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 1921/2019, či ze dne 29. 4. 2020, sp. zn. 25 Cdo 587/2020) je zřejmé, že si je povinnosti zaplatit soudní poplatek vědom, platit jej však nehodlá.

Pro úplnost Nejvyšší soud poznamenává, že s přihlédnutím k § 41 odst. 2 o. s. ř., podle něhož každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen, považoval podání ze dne 21. 10. 2019 za dovolání, byť je v jeho textu označeno jako vyjádření k dovolání. Žalobce v uvedeném podání nesouhlasil s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2019, č. j. 70 Co 281/2019-55, a domáhal se jeho zrušení. Dle obsahu podání se proto jedná o dovolání, a to bez ohledu na to, že je v jeho textu označeno zcela v rozporu s jeho obsahem i procesní situací, když žádné jiné dovolání, k němuž by se žalobce mohl vyjadřovat, v této věci podáno nebylo.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2021

JUDr. Hana Tichá

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru