Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2474/2019Usnesení NS ze dne 12.08.2019

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.2474.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2474/2019-112

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobců: a) A. S., narozená XY, b) J. S., narozen XY, oba bytem XY, společně zastoupeni JUDr. Filipem Matoušem, advokátem se sídlem Lazarská 6, Praha 2, proti žalované: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, zastoupené Mgr. Ilonou Kindlovou, advokátem se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, o 340.021 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 315/2018, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2019, č. j. 28 Co 114/2019-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobci podáním ze dne 25. 7. 2019 vzali zpět své dovolání ze dne 20. 6. 2019 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2019, č. j. 28 Co 114/2019-88.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (rozhodující podle § 243f odst. 2 o. s. ř. předsedou senátu) dovolací řízení v dané věci zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 8. 2019

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru