Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2467/2017Usnesení NS ze dne 01.11.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.2467.2017.2
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2467/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobkyně L. K., proti žalovanému Statutárnímu městu Liberec, se sídlem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, IČO 00262978, o uložení povinnosti provést opatření k zamezení vzniku škody, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 20 C 353/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26. 10. 2016, č. j. 83 Co 566/2015-486, takto:

Návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26. 10. 2016, č. j. 83 Co 566/2015-486, se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobkyně žádala nařízení opatření žalovanému k odstranění závadného stavu, jenž ohrožuje její majetek, neboť její pozemek a dům jsou soustavně ohroženy rozlévající se vodou z příkopu zbudovaného podél místní komunikace ve vlastnictví žalovaného města, které neprovádí řádnou údržbu, a dochází k prosakování vody do jejího sklepa.

Okresní soud v Liberci rozsudkem ze dne 19. 8. 2015, č. j. 20 C 353/2009-445, uložil žalovanému provedení opatření k zamezení pronikání vody na pozemky žalobkyně vybudováním konkrétních opatření doporučených znalcem. K odvolání žalovaného potvrdil Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 26. 10. 2016, č. j. 83 Co 566/2015-486, rozsudek okresního soudu ve výroku I o věci samé a prodloužil lhůtu k plnění uložených opatření na 18 měsíců od právní moci tohoto rozsudku a dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včas dovolání a současně navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí. K návrhu na odklad vykonatelnosti uvedl, že jakožto veřejný zadavatel je povinen vybrat zhotovitele k provedení nařízených opatření v rámci veřejné zakázky. Pokud by žalovaný zahájil realizaci uložených opatření či úkony k ní směřující a rozsudek odvolacího soudu by byl soudem dovolacím změněn či zrušen, náklady na realizaci uložených opatření by byly vynaloženy marně a tedy nehospodárně.

Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Dovolací soud dospěl k závěru, že v projednávaném případě nejsou námitky uváděné žalovaným důvodem pro odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku. V projednávané věci nebylo mezi účastníky sporu o tom, že pozemky žalobkyně jsou pravidelně zaplavovány vodou, jež podmáčí půdu v okolí domu a prosakuje do jeho základů. Újma, jež reálně hrozí na majetku žalobkyně, je tedy závažnější než újma, jež může vzniknout žalovanému vynaložením prostředků na veřejnou zakázku k přípravě projektové dokumentace a na realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl dovolací soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. listopadu 2017

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru