Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2430/2005Usnesení NS ze dne 23.11.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:25.CDO.2430.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2430/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Petra Vojtka právní věci žalobce J. F., proti žalovanému JUDr. L. H., za účasti K., p., a. s., jako vedlejšího účastníka na straně žalované, o náhradu škody ve výši 1,000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 8 C 2/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. března 2004, č. j. 21 Co 609/2003-76, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 17. 9. 2003, č. j. 8 C 2/2003-52, zamítl žalobu na zaplacení částky 1,000.000,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 10. 3. 2004, č. j. 21 Co 609/2003-76, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, v němž uvádí, že jej soudy poškodily, že zavinily průtahy od roku 1998 a nezjistily skutečný stav.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 3 o. s. ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 14. 6. 2004, č. j. 8 C 22/2003-87, které bylo žalobci doručeno dne 18. 6. 2004, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že pokud do 10 dnů ode dne doručení usnesení nebude soudu předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu nereagoval.

Žalobce byl poté, co podal dovolání, soudem poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení a vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení. Advokáta si však ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil a ani nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání.

Protože nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2005

JUDr. Marta Škárová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru