Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2417/2017Usnesení NS ze dne 03.08.2017

HeslaZastoupení
Podmínky řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.2417.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2417/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně M. M., proti žalované JUDr. G. P., IČO 66203520, se sídlem Brno, Příkop 843/4, o 984.040 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 48 C 248/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2016, č. j. 44 Co 183/2016-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobkyně, nezastoupená advokátem, podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2016, č. j. 44 Co 183/2016-14, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 1. 4. 2016, č. j. 48 C 248/2015-9, kterým soud prvního stupně nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků a zamítl její návrh na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě na náhradu škody. V dovolání znovu požádala o přiznání osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce pro řízení. Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2016, č. j. 48 C 248/2015-42, bylo rozhodnuto, že žalobkyni se zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení neustanovuje a toto usnesení bylo následně potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 2. 2017, sp. zn. 44 Co 52/2017.

Podle § 241 odst. 1 věty první a odst. 2 písm. a) o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, to neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však není možno věc meritorně rozhodnout. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem.

V daném případě podala žalobkyně dovolání nezastoupena advokátem a ze spisu nevyplývalo, že by měla právnické vzdělání. Její žádosti o přiznání osvobození od soudních poplatků nebylo soudy obou stupňů vyhověno a rovněž byla zamítnuta žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena není a po pravomocném zamítnutí její žádosti o ustanovení zástupce jí musela být dána časově ohraničená možnost, aby si zastoupení advokátem obstarala, Městský soud v Brně ji usnesením ze dne 4. 4. 2017, č. j. 48 C 248/2015-51, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Současně ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka na výzvu soudu nereagovala, k odstranění nedostatku podmínky povinného zastoupení ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 a odst. 4 o. s. ř. tedy nedošlo.

Protože povinné zastoupení dovolatele je procesní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek brání věcnému rozhodnutí o dovolání (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil. Učinil tak usnesením předsedy senátu, jak mu to výslovně umožňuje § 243f odst. 2 o. s. ř. Vzhledem k tomu, že dovolací řízení bylo zastaveno pro nedostatek podmínky dovolacího řízení, Nejvyšší soud již o opětovné žádosti dovolatelky o osvobození od soudního poplatku nerozhodoval.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť řízení pokračuje před soudem prvního stupně, který v konečném rozhodnutí rozhodne o všech nákladech řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. srpna 2017

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru