Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2315/2014Usnesení NS ze dne 29.07.2014

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:25.CDO.2315.2014.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 28.07.2014


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2315/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce T. P., zastoupeného JUDr. Pavlem Vyroubalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Palackého 168, proti žalovanému M. P., zastoupenému Mgr. Ing. Pavlem Lvem, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Poláškova 2, za účasti Allianz pojišťovny, a.s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 3, IČO 47115971, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, o 8.166.840,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 18 C 307/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. října 2013, č. j. 57 Co 950/2012-329, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalovaného podané u Okresního soudu ve Vsetíně dne 10. 1. 2014 neobsahuje všechny zákonem vyžadované náležitosti ve smyslu § 241a odst. 2 o.s.ř., neboť v něm dovolatel nevymezil, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 237 až 238a o.s.ř. a zejména výslovný požadavek formulovaný v § 241a odst. 2 o.s.ř., podle nějž jde o obligatorní náležitost dovolání; dovolatel tudíž musí vymezit, které z hledisek uvedených v § 237 o.s.ř. považuje za splněné, a blíže je specifikovat). Vzhledem k zákonné podmínce povinného právního zastoupení (§ 241 o.s.ř.), kterou dovolatel splnil, je odstranění takové vady plně v kompetenci dovolatele, resp. jeho právního zástupce, přičemž náprava musí být sjednána do uplynutí lhůty k podání dovolání (§ 241b odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 243b části věty za středníkem o.s.ř.).

Protože výše uvedený nedostatek nebyl ve lhůtě odstraněn, trpí dovolání vadou, pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013). Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 243f odst. 2 o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. července 2014

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru