Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 222/2015Usnesení NS ze dne 07.06.2016

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.222.2015.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 222/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně a) R. W. Č. a žalobce b) J. W. Č., zastoupených JUDr. Filipem Matoušem, advokátem se sídlem Praha 2, Lazarská 6, proti žalovaným 1) M. F., zastoupenému Mgr. Terezou Coufalovou, advokátkou se sídlem Praha 10, Jevanská 10, 2) České pojišťovně a.s., IČO 45272956, se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, a 3) OK-BE spol. s r.o., IČO 47548916, se sídlem Nový Knín 102, zastoupenému Mgr. Martinem Panuškou, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohradská 37, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 16 C 140/2009, o dovoláních žalobkyně a), žalovaného 1) a žalovaného 3) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2014, č.j. 30 Co 344/2013-624, 30 Co 345/2013, 30 Co 346/2013, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. dubna 2016, č.j. 25 Cdo 222/2015-710, se opravuje tak, že:

1) výrok I. správně zní: „Dovolání žalobkyně a) proti potvrzujícím částem výroků I a II rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2014, č.j. 30 Co 344/2013-624, 30 Co 345/2013, 30 Co 346/2013, se zamítá.“

2) třetí odstavec na straně 3 odůvodnění správně zní: „Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání žalobkyně proti potvrzujícím částem výroků I a II rozsudku odvolacího soudu podle § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.“

Odůvodnění:

Ve shora uvedeném rozsudku Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě, když ve výroku Iiv odůvodnění bylo uvedeno, že se zamítá dovolání žalobkyně a) proti výrokům V a VI rozsudku odvolacího soudu, ač z obsahu odůvodnění jinak vyplývá, že zamítnuto bylo dovolání proti potvrzujícím částem výroků I a II. Tuto chybu proto předseda senátu Nejvyššího soudu (k návrhu žalobců) tímto usnesením opravil podle § 164 a § 243c o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. června 2016

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru