Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2179/2015Usnesení NS ze dne 24.01.2017

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.2179.2015.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2179/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce JUDr. PhDr. R. M., insolvenčního správce dlužníka WINDSTORM, s. r. o., se sídlem v Brně, Šumavská 416/15, IČO: 253 87 511, zastoupeného Mgr. Martinem Jelínkem, advokátem se sídlem v Brně, Výstaviště 405/1, proti žalovaným 1) JUDr. Bc. M. K., Ph.D., advokátu se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69, zastoupenému JUDr. Janem Šimečkem, advokátem se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69, 2) Sdružení rozhodců, a.s., se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69, a 3) Mgr. M. H., advokátce se sídlem v Brně, Bubeníčkova 539/18, oběma zastoupeným JUDr. Markem Ivičičem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69, o 2 102 919 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 2108 C 97/2012, o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2014, č. j. 44 Co 361/2014-308, o opravě rozhodnutí, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2016, č. j. 25 Cdo 2179/2015-364, se opravuje tak, že v záhlaví se vypouští označení zástupce žalobce „JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 767/62“ a nahrazuje se označením „Mgr. Martinem Jelínkem, advokátem se sídlem v Brně, Výstaviště 405/1“; a vypouští se označení zástupkyně žalovaného 1) „Mgr. Lucií Jamborovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69“ a nahrazuje se označením „JUDr. Janem Šimečkem, advokátem se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69“.

Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2016, č. j. 25 Cdo 2179/2015-364, byl jako zástupce žalobce nesprávně uveden JUDr. Jaroslav Brož, advokát se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 767/62, a jako zástupkyně žalovaného 1) nesprávně uvedena Mgr. Lucie Jamborová, advokátka se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69. Avšak podle plné moci ze dne 22. 3. 2016 se zástupcem žalobce stal Mgr. Martin Jelínek, advokát se sídlem v Brně, Výstaviště 405/1 a podle plné moci ze dne 21. 5. 2015 se zástupcem žalovaného 1) stal JUDr. Jan Šimeček, advokát se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Jelikož jde o chybu v psaní ve smyslu § 164 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna 2017

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru