Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1977/2006Usnesení NS ze dne 31.08.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:25.CDO.1977.2006.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1977/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalujícího družstva C. B., d. k. v., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) MUDr. S. V., 2) V. K., zastoupené advokátkou, 3) Č. r. – Ú. pro z. s. ve v. m., územní pracoviště B., o 250.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 153/2000, k dovolání druhé žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2006, č. j. 44 Co 59/2006-63, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně usnesením ze dne 13. 6. 2005, č. j. 35 C 153/2000-43, rozhodl podle ustanovení § 107a (správně § 107) o. s. ř. o tom, že nadále bude pokračovat v řízení se shora označenými žalovanými jako procesními nástupci původní žalované Mgr. J. K., zemřelé dne 27. 3. 2003.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. 2. 2006, č. j. 44 Co 59/2006-63, toto rozhodnutí potvrdil.

Proti tomuto usnesení podala druhá žalovaná blanketní dovolání, které přislíbila odůvodnit do 31. května 2006.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že dovolání v posuzovaném případě nesplňuje zákonem stanovené náležitosti.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 věty prvé o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. věty prvé může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

V posuzované věci bylo napadené usnesení odvolacího soudu doručeno zástupkyni druhé žalované dne 16. 3. 2006 a dovolatelce tak lhůta zakotvená v ustanovení § 241b odst. 3 větě prvé o. s. ř. skončila dne 16. 5. 2006 (úterý), kdy podala na poště tzv. blanketní dovolání, jež ani v pozdější době neodůvodnila, a její dovolání tak i nadále neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu i z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá.

Jelikož tedy dovolání druhé žalované nebylo doplněno ve lhůtě stanovené v § 241b odst. 3 větě prvé ve spojení s § 240 odst. 1 o. s. ř. o údaje, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, dovolací soud toto dovolání dle ustanovení § 243c a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl s tím, že o náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí o věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru