Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1971/2001Usnesení NS ze dne 21.11.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:25.CDO.1971.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1971/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J. Ch., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 Nc 949/99, o dovolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. listopadu 2000, č. j. 15 Nc 949/99-16, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před dovolacím soudem.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 20. 11. 2000, č. j. 15 Nc 949/99-16, uložil žalobci odůvodnit ve stanovené lhůtě odvolání ze dne 17. 6. 2000 tak, aby bylo zřejmé, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí a postupu soudu prvního stupně, jaké navrhuje důkazy na podporu svých tvrzení, čeho se domáhá a zda se jedná o odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 26. 5. 2000, č. j. 15 Nc 949/99-11. Žalobce byl poučen o možnosti zastavení odvolacího řízení (§ 43 odst. 2, § 211 o.s.ř.) a nepřípustnosti odvolání [§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.].

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. a), b), e) – g) o.s.ř., a navrhuje, aby dovolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Vzhledem k ustanovení bodu 17. hlavy I části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud České republiky posoudil dovolání žalobce podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále jen o.s.ř.); dospěl tak k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání neodstranitelný nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Žalobce v posuzovaném případě napadl dovoláním usnesení obvodního soudu, který rozhodoval jako soud prvního stupně. Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním nelze úspěšně napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně. Opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o.s.ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že žalobce směřuje dovolání přímo proti rozsudku soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení soudu prvního stupně zastavil (§ 104 odst. 1, § 243c o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení před dovolacím soudem bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. listopadu 2001

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru