Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1903/2020Usnesení NS ze dne 17.12.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.1903.2020.3
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1903/2020-466

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Hanou Tichou v právní věci žalobce: Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupený Mgr. Ilonou Kindlovou, advokátkou se sídlem Hvězdova 1716/2, 140 00 Praha 4, proti žalované: ČEZ, a.s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, o 9 934 867 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 96/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2019, č. j. 15 Co 261/2019-409, ve spojení s usnesením ze dne 14. 4. 2020, č. j. 15 Co 261/2019-439, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2019, č. j. 15 Co 261/2019-409, ve spojení s usnesením ze dne 14. 4. 2020, č. j. 15 Co 261/2019

-439, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25. 3. 2019, č. j. 7 C 96/2016-350, ve spojení s usnesením ze dne 23. 4. 2019, č. j. 7 C 96/2016-357, a usnesením ze dne 22. 5. 2019, č. j. 7 C 96/2016-374, kterým byla zamítnuta žaloba na zaplacení 9 934 867 Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

V průběhu dovolacího řízení vzal žalobce podáním ze dne 10. 12. 2020 své dovolání zcela zpět, neboť mezi účastníky došlo k mimosoudní dohodě. Proto Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. za situace, kdy žalovaná, která by měla na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, neboť žalobce z procesního hlediska zavinil zastavení řízení, se tohoto práva vzdala.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 12. 2020

JUDr. Hana Tichá

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru