Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1684/2013Usnesení NS ze dne 31.07.2013

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.1684.2013.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1684/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Mgr. V. K., proti žalované BAUHAUS k.s., se sídlem v Brně, Strážní 852/7, IČO 49435388, zastoupené Mgr. Janou Sklenkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Perucká 2566/30, o zaplacení 190.967,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 19 C 35/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. září 2012, č. j. 22 Co 109, 110/2012-249, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti rozsudku ze dne 11. 9. 2012, č. j. 22 Co 109, 110/2012-249, kterým Krajský soud v Praze k odvolání obou účastníků zčásti změnil a zčásti potvrdil rozsudek ze dne 20. 4. 2011, č. j. 19 C 35/2008-196, ve spojení s usnesením ze dne 20. 1. 2012, č. j. 19 C 35/2008-224, jímž Okresní soud Praha-východ uložil žalovanému zaplatit 17.050,- Kč s příslušenstvím a ohledně částky 173.917,- Kč s příslušenstvím žalobu zamítl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 – srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. – dále též jen „o.s.ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. oprávněnou osobou, dospěl k závěru, že rozhodnutí o dovolání brání v dané věci nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (§ 241 o.s.ř.). Jde o zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci byl žalobce usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. 4. 2013, č. j. 19 C 35/2008-283, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, případně aby doložil své právnické vzdělání; zároveň byl poučen o procesních následcích, nevyhoví-li výzvě. Žalobce si přesto zástupce pro dovolací řízení nezvolil, své případné právnické vzdělání nedoložil, a nedostatek podmínky dovolacího řízení tedy neodstranil.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž by se mohl zabývat věcným obsahem dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., neboť zastavení dovolacího řízení sice zavinil žalobce neodstraněním nedostatku podmínky řízení, avšak žalované žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2013

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru