Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 160/2004Usnesení NS ze dne 24.02.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:25.CDO.160.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 160/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobců a) M. K., a b) J. K., proti žalovanému G., s. r. o., o zaplacení částky 150.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 8 C 292/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 22. srpna 2003, č. j. 15 Co 424/2003-71, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 22. 8. 2003, č. j. 15 Co 424/2003-71, potvrdil mezitímní rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 30. 4. 2003, č. j. 8 C 292/2002-48, jímž bylo rozhodnuto tak, že základ žalobního nároku je dán.

Proti tomuto rozsudku podal advokát dovolání v zastoupení žalovaného. Nepředložil však plnou moc, opravňující jej k zastupování žalovaného v dovolacím řízení. Plná moc ze dne 10. 12. 2001 založená ve spisu na č. l. 11 není podepsána osobou oprávněnou jednat za žalovaného ve smyslu ust. § 21 o. s. ř. Jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku žalovaného, Ing. A. W., která za žalovaného plnou moc ze dne 10. 12. 2001 podepsala, není a ani nebyla jednatelkou nebo prokuristkou žalované společnosti a ani jinak neprokázala pověření za tuto společnost jednat ve smyslu ust. § 21 o. s. ř.

JUDr. O. H., advokát, byl přípisem soudu prvního stupně ze dne 19. 11. 2003, který mu byl doručen dne 25. 11. 2003, vyzván, aby do 10 dnů od doručení zaslal soudu plnou moc k zastupování žalovaného v dovolacím řízení.

Usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 15. 12. 2003, č. j. 8 C 292/2002-88, které bylo žalovanému doručeno dne 29. 12. 2003, byl žalovaný vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil právního zástupce a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li do 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalovaný ani JUDr. O. H., na výzvy soudu nijak nereagovali.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal a v souladu s ustanoveními § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Podle ust. § 241 odst. l věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2001 sp. zn. 29 Cdo 2352/2000, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 60/2002).

Přestože byl žalovaný o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučen, advokáta si ani dodatečně nezvolil ani nedoložil doklad o tom, že by za něj jednala osoba uvedená v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2004

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru