Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1514/2013Usnesení NS ze dne 31.07.2013

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.1514.2013.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1514/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. S., proti žalovanému JUDr. E. B., zastoupenému JUDr. Petrem Maiem, advokátem se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 2, za účasti vedlejší účastnice na straně žalovaného Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617, o zaplacení 1.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 126/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. října 2011, č. j. 36 Co 37/2011-84, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti rozsudku ze dne 6. 10. 2011, č. j. 36 Co 37/2011-84, jímž Městský soud v Praze k odvolání žalobce potvrdil rozsudek ze dne 20. 12. 2010, č. j. 16 C 126/2009-50, kterým Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu o zaplacení 1.000.000,- Kč.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 – srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. – dále též jen „o.s.ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. oprávněnou osobou, dospěl k závěru, že rozhodnutí o dovolání brání v dané věci nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (§ 241 o.s.ř.). Jde o zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci byl žalobce zastoupen na základě usnesení soudu prvního stupně ze dne 5. 4. 2011, č. j. 16 C 126/2009-68, JUDr. Klárou Motlovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Freyova 27, toto zastoupení však zaniklo pravomocným skončením řízení a nevztahuje se již na řízení dovolací (§ 28 odst. 6 ve spojení s § 31 odst. 2 o.s.ř.). Žalobce byl proto usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 3. 2013, č. j. 16 C 126/2009-121, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal dovolání opakovaně; zároveň byl poučen o následcích nevyhovění výzvě. Stalo se tak poté, co usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. 10. 2012, č. j. 16 C 126/2009-110, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 14. 1. 2013, č. j. 36 Co 167/2012-116, byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Žalobce si přesto žádného zástupce pro dovolací řízení nezvolil, a nedostatek podmínky dovolacího řízení tedy neodstranil.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž by se mohl zabývat věcným obsahem dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 2 věta první o.s.ř., neboť žalobce, který zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo, zatímco náklady žalovaného na vyjádření k dovolání žalobce, který nebyl řádně zastoupen, nelze považovat za účelně vynaložené náklady k bránění práva (§ 142 odst. 1 o.s.ř.); vedlejšímu účastníku v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2013

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru