Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1439/2020Usnesení NS ze dne 16.07.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.1439.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1439/2020-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Martinou Vršanskou v právní věci žalobce: P. F. Z., narozený XY, trvale bytem XY, Olomouc, t. č. Věznice Valdice, 507 11 Valdice, proti žalovanému: L. K., soudce Krajského soudu v XY, o zaplacení 10.000.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 367/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2020, č. j. 72 Co 59/2020-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 2. 2020, č. j. 72 Co 59/2020-26, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 14. 11. 2019, č. j. 25 C 367/2019-15, jímž byla odmítnuta žaloba, podaná ke Krajskému soudu v Praze dne 12. 3. 2019, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 odst. 1 písm. d) sazebníku soudních poplatků 14.000 Kč. Žalobce však soudní poplatek za dovolání nezaplatil.

Nejvyšší soud proto podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích usnesením ze dne 24. 6. 2020, č. j. 25 Cdo 1439/2020-34, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání v částce 14.000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Na uvedenou výzvu žalobce nereagoval, soudní poplatek za dovolání v dodatečně stanovené lhůtě nezaplatil.

Proto Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení zastavil (§ 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích).

Podle § 243 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o. s. ř. žalovaný nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, neboť mu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 7. 2020

JUDr. Martina Vršanská

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru