Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 140/2001Usnesení NS ze dne 18.04.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:25.CDO.140.2001.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 140/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce A., spol. s r. o. proti žalovanému P. H., o zaplacení částky 120.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 23 C 327/96, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2000 č.j. 29 Co 157/2000 - 130, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 17. listopadu 1999 č.j. 23 C 327/96 - 105 zamítl žalobu, aby žalovaný byl povinen vydat žalobci osobní automobil tovární značky Škoda Favorit 135 LX, SPZ ... Uložil však žalovanému zaplatit žalobci částku 106.000,- Kč s příslušenstvím a zamítl žalobu, aby žalovaný zaplatil žalobci další částku 14.000,- Kč s příslušenstvím. Rozhodl též o náhradě nákladů řízení a o soudním poplatku.

O odvolání žalovaného rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. června 2000 č.j. 29 Co 157/2000 - 130, kterým rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v napadeném výroku o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci částku 106.000,- Kč s příslušenstvím a ve výroku podle ustanovení § 148 odst. 1 občanského soudního řádu. Rozhodl též o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Tento rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný podáním označeným jako stížnost, z něhož vyplývá, že jde o dovolání žalovaného (§ 41 odst. 2 občanského soudního řádu - dále jen \"o.s.ř.\")

S přihlédnutím k části dvanácté, hlavě první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné též občanský soudní řád, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací věc projednal a rozhodl podle znění o.s.ř. účinného do 31. prosince 2000.

Účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (§ 240 odst. 1 věta první o.s.ř.).

Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li toho dne, posledním dnem měsíce (§ 57 odst. 2 věta prvá o.s.ř.).

Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 14. srpna 2000. Konec lhůty k podání dovolání proto uplynul ve čtvrtek 14. září 2000. Dovolání žalovaného však bylo odevzdáno k doručení (§ 57 odst. 3 o.s.ř.) teprve dne 5. října 2000, a tedy opožděně. Dovolacímu soudu tak nezbylo, než podané dovolání žalovaného odmítnout pro opožděnost podle § 243b odst. 4 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř., aniž se tak mohl zabývat věcnou správností napadeného rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 věta prvá a § 151 odst. 1 o.s.ř., když dovolatel neměl se svým dovoláním úspěch, zatímco žalobci v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. dubna 2001

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru