Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1360/2011Usnesení NS ze dne 13.07.2011

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:25.CDO.1360.2011.1
Dotčené předpisy

§ 236 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1360/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. P., proti žalovanému Mgr. M. M., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 23 C 93/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. února 2011, č. j. 25 Co 3/2011-100, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 2. 2. 2011, č. j. 25 Co 3/2011-100, jímž Krajský soud v Praze k odvolání žalobce potvrdil usnesení ze dne 2. 12. 2010, č. j. 23 C 93/2008-92, kterým Okresní soud v Kladně nepřiznal žalobci osvobození od placení soudních poplatků.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Žalobce dovoláním napadá usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž nebylo žalobci přiznáno osvobození od placení soudních poplatků. Přípustnost dovolání proti takovému rozhodnutí není dána ani podle ustanovení § 237 o.s.ř. (nejde o rozhodnutí ve věci samé) ani podle ustanovení § 238, § 238a o.s.ř. (nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou zde taxativně vyjmenovány) a nejde konečně o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2002, sp. zn. 25 Cdo 316/2002, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 1213).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl, aniž se mohl věcí zabývat z hlediska námitek uplatněných v dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. za situace, kdy žalobce neměl v dovolacím řízení úspěch, avšak žalovanému žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2011

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru