Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1295/2013Usnesení NS ze dne 26.06.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.1295.2013.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1295/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně Lorenc Logistic, s. r. o., IČO 64832660, se sídlem Klatovy IV, Za Tratí 752, zastoupené JUDr. Františkem Steidlem, advokátem, se sídlem Klatovy, Randova 204, proti žalované Euros Moravia, spol. s r. o., IČO 25832379, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kojetínská 3157/55, zastoupené JUDr. Vlastimilem Roubalem, advokátem, se sídlem Přerov, Žerotínovo náměstí 15, o 50.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 15 C 60/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 31. října 2012, č.j. 75 Co 67/2012-106, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2013, č.j. 25 Cdo 1295/2013-131, se opravuje tak, že označení věci v záhlaví usnesení „sp. zn. 15 C 60/2010“ správně zní „sp. zn. 15 C 60/2011“ a označení rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 31. 8. 2011 v prvním odstavci odůvodnění „č.j. 15 C 60/2010-80“ správně zní „č.j. 15 C 60/2011-80“.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 29. května 2013, č.j. 25 Cdo 1295/2013-131, Nejvyšší soud odmítl dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 31. října 2012, č.j. 75 Co 67/2012-106, a rozhodl o náhradě nákladů dovolacího řízení.

V záhlaví usnesení a v prvním odstavci odůvodnění usnesení došlo ke zjevné nesprávnosti v označení spisové značky věci a čísla jednacího rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 31. 8. 2011.

Uvedenou zjevnou nesprávnost předseda senátu dovolacího soudu opravil podle § 164 a § 243c odst. 1 o. s. ř. tímto opravným usnesením.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru