Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1263/2015Usnesení NS ze dne 29.04.2015

HeslaZastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.1263.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1263/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně E. H., proti žalované „42“, s. r. o., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 131/86, IČO 61060062, zastoupené Thomasem Hrubým, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 580/2, o 140.400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 23/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 4. 2014, č. j. 21 Co 25/2014-120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 4. 2014, č. j. 21 Co 25/2014-120, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.). Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. 7. 2012, č. j. 16 C 23/2012-34, byla sice žalobkyni ustanovena zástupkyně pro řízení, toto zastoupení však skončilo právní mocí napadeného rozhodnutí odvolacího soudu (§ 31 a § 28 odst. 6 o.s.ř.). Žalobkyně na výzvu soudu prvního stupně k předložení plné moci udělené advokátce reagovala prostřednictvím dosavadní zástupkyně sdělením, že trvá na předložení věci dovolacímu soudu, neboť zastoupení nezaniklo; nedostatek podmínky dovolacího řízení tedy neodstranila.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2015

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru