Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1182/2015Usnesení NS ze dne 27.04.2015

HeslaVady podání
Náhrada škody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.1182.2015.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1182/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce MUDr. J. K., zastoupeného JUDr. Petrem Vaňkem, advokátem se sídlem v Praze, Na Poříčí 1041/12, proti žalovanému Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti, sídlem v Praze, Sokolovská 217/42, IČO: 000 05 886, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 118/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2014, č. j. 11 Co 380/2014-33, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 14. května 2 100/2014014, č. j. 5 C 118/2014-9, ve znění usnesení ze dne 23. června 2014, č. j. 5 C 118/2014-17 zastavil řízení pro překážku věci zahájené, neboť v téže věci bylo dříve zahájeno řízení vedené pod sp. zn. 9 C 100/2012, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. listopadu 2014, č. j. 11 Co 380/2014-33 rozhodnutí obvodního soudu potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí soudu odvolacího podal žalobce dovolání a navrhl, aby usnesení Městského soudu v Praze bylo zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu řízení. K přípustnosti dovolání dle ust. § 237 o. s. ř. se nevyjádřil.

Podle ust. § 237 o. s. ř. platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Požadavek, aby dovolatel uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je obligatorní náležitostí dovolání. Žalobce namítá, že soudy obou stupňů nesprávně uzavřely, že obě věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 100/2014 a sp. zn. 5 C 118/2014 jsou totožné, ačkoliv v každém uplatňuje jiný nárok, a proto řízení nemělo být pro překážku věci zahájené zastaveno. Z obsahového hlediska dovolání žalobce nesplňuje požadavky na vymezení předpokladů jeho přípustnosti, když nevymezil žádnou otázku hmotného či procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud měl odchýlit od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v dovolacím řízení nelze pro uvedený nedostatek pokračovat (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 51/2013).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2015

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru