Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1143/2017Usnesení NS ze dne 29.03.2017

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.1143.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1143/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce R. P., zastoupeného JUDr. Jitkou Dolečkovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, Hlavní třída 904/8, proti žalované označené jako Vězeňská služba ČR (nemocnice Brno), o 8.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 Nc 409/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 31. 3. 2016, č. j. 12 Co 32/2016-13, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud odmítl dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 31. 3. 2016, č. j. 12 Co 32/2016-13, podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. ani zákonem požadované údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pokračovat, neboť v důsledku absence uvedené náležitosti nelze posoudit přípustnost dovolání. Může-li být přitom dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace byť i jen části textu tohoto ustanovení (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, publikované pod č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 4031/13, ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 1675/14, a ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2901/14).

Dovolatel hodnotí postup soudu (namítá, že mu nebyla poskytnuta řádná ochrana jeho práv, ač soudům muselo být zřejmé, že trpí duševní poruchou, a nepoučily ho o možnosti požádat o ustanovení zástupce, který by vady žaloby odstranil; navíc podle dovolatele žaloba základní náležitosti obsahuje), aniž by konkrétně uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Je tedy zřejmé, že takové dovolání nesplňuje zákonný požadavek vyplývající přímo z ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., který s ohledem na povinné kvalifikované zastoupení dovolatele podle § 241 o. s. ř. není požadavkem nepřiměřeným. Není-li přitom ve lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. tato náležitost doplněna, a nelze-li proto v dovolacím řízení pokračovat, nezbývá než postupovat podle § 243c odst. 1 o. s. ř. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce odmítl.

Odmítnutí žaloby nezakládá překážku věci pravomocně rozsouzené, žalobci proto nic nebrání, aby případně svůj nárok uplatnil řádnou žalobou splňující náležitosti návrhu na zahájení řízení podle § 79 odst. 1 a 2 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru