Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1111/2013Usnesení NS ze dne 29.05.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.1111.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 2253/13 ze dne 09.01.2014 (zrušeno)
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1111/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně JUDr. M. R., zastoupené JUDr. Daliborem Lorencem, advokátem se sídlem v Brně, Masná 418/20, proti žalované Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, se sídlem v Brně, Pekařská 53, IČO 00159816, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 1, Templová 747, IČO 47116617, jako vedlejší účastnice na straně žalované, o 50.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 108 C 103/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. listopadu 2012, č. j. 44 Co 78/2012-176, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti rozsudku ze dne 7. 11. 2012, č. j. 44 Co 78/2012-176, kterým Krajský soud v Brně k jejímu odvolání potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 13. 10. 2011, č. j. 108 C 103/2009-131, v napadeném výroku o věci samé (o zaplacení 50.000,- Kč) a ve výrocích o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 – srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. – dále též jen „o.s.ř.“) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, přičemž podle § 243c odst. 2 o.s.ř., ve znění účinném od 23. 1. 2009 (čl. II bod 12 část věty za středníkem zákona č. 7/2009 Sb.), odůvodnění obsahuje pouze stručný výklad důvodů, pro které je dovolání nepřípustné.

Přezkumu rozhodnutí v dovolacím řízení brání ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř., podle nějž není dovolání přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. V dané věci žalobkyně napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně o zamítnutí žaloby o zaplacení 50.000,- Kč. Jelikož výše tohoto nároku nepřevyšuje částku 50.000,- Kč, je přípustnost dovolání vyloučena ustanovením § 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř., i kdyby předpoklady přípustnosti stanovené v § 237 odst. 1 o.s.ř. byly jinak splněny. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně odmítl podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř., aniž se mohl zabývat věcným obsahem uplatněných námitek.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalobkyně nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované ani vedlejší účastnici náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru