Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1085/2020Usnesení NS ze dne 17.12.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.1085.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1085/2020-458

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Hanou Tichou v právní věci žalobce: Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupený Mgr. Ilonou Kindlovou, advokátkou se sídlem Hvězdova 1716/2, 140 00 Praha 4, proti žalované: Elektrárna Tisová, a.s., IČO 29160189, se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, zastoupená Mgr. Františkem Povolným, advokátem se sídlem Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, o 537 759 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 9 C 228/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 11. 2019, č. j. 25 Co 223/2019-411, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 11. 2019, č. j. 25 Co 223/2019-411, jímž odvolací soud změnil zamítavý rozsudek Okresního soudu v Sokolově ze dne 4. 12. 2018, č. j. 9 C 228/2016-341, tak, že uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 537 759 Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

V průběhu dovolacího řízení vzala žalovaná podáním ze dne 11. 12. 2020 své dovolání zcela zpět, neboť mezi účastníky došlo k mimosoudní dohodě. Proto Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. za situace, kdy žalobce, který by měl na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, neboť žalovaná z procesního hlediska zavinila zastavení řízení, se tohoto práva vzdal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 12. 2020

JUDr. Hana Tichá

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru