Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1073/2001Usnesení NS ze dne 18.09.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:25.CDO.1073.2001.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1073/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně B. D., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti ČR se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 2.222.282,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 C 632/95, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2000, č. j. 8 Co 44/2000 - 60, takto:

Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2000, č. j. 8 Co 44/2000 - 60, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 1999, č. j. 21 C 632/95 - 29, o zamítnutí návrhu žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů, podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 30. 5. 2001, doručeným soudu prvního stupně dne 1. 6. 2001, vzala zpět.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Vzhledem k tomu, že dovolatelka vzala dovolání zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18.září 2001

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru