Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1042/2019Usnesení NS ze dne 22.03.2021

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:25.CDO.1042.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1042/2019-336

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci žalobkyně: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, zastoupená doc. JUDr. Mgr. Janou Tlapák Navrátilovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Prvního pluku 206/7, Praha 8 - Karlín, proti žalovanému: J. Z., narozený XY, bytem XY, zastoupený JUDr. Alešem Vídenským, advokátem se sídlem Sokolská třída 966/22, Ostrava - Moravská Ostrava, o 63 093 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 C 263/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 9. 2018, č. j. 57 Co 77/2018-302, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10. 11. 2017, č. j. 36 C 263/2013-272, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni 20 213 Kč s příslušenstvím (výrok I), zamítl žalobu co do částky 42 880 Kč s příslušenstvím (výrok II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky (výrok III), mezi žalobcem a státem (výrok IV) a mezi žalovaným a státem (výrok V).

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 21. 9. 2018, č. j. 57 Co 77/2018-302, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku II (výrok I), dále jej změnil ve výrocích III, IV aVo náhradě nákladů řízení mezi účastníky a vůči státu (výrok II) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok III).

Proti výroku II o náhradě nákladů řízení rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž namítal nesprávné posouzení otázky procesního práva, konkrétně toho, že odvolací soud neměl ve věci aplikovat § 142 odst. 3 o. s. ř. a přiznat žalobci plnou náhradu nákladů řízení s tím, že rozhodnutí o výši plnění záviselo na znaleckém posudku a na úvaze soudu. Je naopak přesvědčen, že měl ve věci úspěch z 68 % a odvolací soud měl potvrdit postup soudu prvního stupně, který o náhradě nákladů řízení rozhodl podle § 142 odst. 2 o. s. ř., tedy podle částečného úspěchu ve věci.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. není dovolání přípustné proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti rozhodnutím o nákladech řízení, je dovolání žalovaného, které směřuje pouze proti výrokům o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu, objektivně nepřípustné. Dovolací soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. tak, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. Dovolání žalovaného bylo odmítnuto, a žalobkyně by tedy zásadně měla právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, avšak s přihlédnutím k objektivní nepřípustnosti dovolání, jakož i k obsahu vyjádření žalobkyně, jejíž argumentace je ve vztahu k výsledku řízení bez významu, nelze odměnu advokáta za podané vyjádření považovat za náklad účelně vynaložený (§ 142 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 3. 2021

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru