Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 937/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.937.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 937/2020-622

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Romana Fialy ve věci posuzovaného B. V., narozeného XY, bytem v XY, zastoupenému opatrovníkem L. K., advokátem se sídlem v XY, za účasti České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem v Praze, Karmelitská č. 529/5, IČO 00022985, o návrhu České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na omezení svéprávnosti posuzovaného, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. Nc 5324/2015, o dovolání posuzovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. března 2018, č. j. 24 Co 47/2018-477, takto:

I. Dovolání posuzovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání posuzovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2018, č. j. 24 Co 47/2018-477, a to konkrétně proti výroku II., kterým bylo rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, a části výroku I., kterým byl potvrzen výrok soudu prvního stupně o nákladech řízení, podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl. Dovolatel sice nepodal dovolání sepsané advokátem ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není nesplnění podmínky dovolacího řízení uvedené v ustanovení § 241 o. s. ř. důvodem k jeho zastavení podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. (srov. ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.). Dovolání totiž směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jež bylo vydáno ve věci, v níž zákon - jak vyplývá z ustanovení § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. - tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1465/2017, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 938/2017 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5325/2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru