Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 930/2020Usnesení NS ze dne 06.05.2020

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.930.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 930/2020-594

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci pozůstalosti po J. K., zemřelé dne 26. listopadu 2015, posledně bytem XY, za účasti 1) J. K., narozeného dne XY, bytem XY, 2) V. K., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Soňou Šamalovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 37/24, 3) R. V., narozené dne XY, bytem XY, a 4) K. K., narozené dne XY, bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 3290/2015, o dovolání J. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2017, č. j. 24 Co 28/2017-413, takto:

I. Řízení o dovolání J. K. se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 31.5.2017, č.j. 24 Co 28/2017-413, zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14.12.2016, č.j. 34 D 3290/2015-339, kterým byla ukončena účast V. K. v řízení o pozůstalosti po jeho matce J. K., zemřelé dne 26.11.2015, a bylo rozhodnuto, že dále bude jednáno jako s účastníky řízení s J. K., R. V. a K. K. a že nikdo nemá právo na náhradu nákladů řízení. Proti usnesení odvolacího soudu podal J. K. dovolání.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

V dané věci podal J. K. dovolání sám; poté, co byl soudem prvního stupně poučen o povinnosti zvolit si zástupce a podat jeho prostřednictvím řádné dovolání, požádal (mimo jiné) o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Obvodní soud pro Prahu 4 pravomocným usnesením ze dne 17.5.2019, č.j. 34 D 3290/2015-537 (které bylo k odvolání J. K. potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4.2.2020, č.j. 29 Co 508/2019-558), návrh dovolatele na ustanovení zástupce pro řízení o dovolání zamítl (výrok I.). Z tohoto důvodu se již dále z obsahu spisu nepodává (nemůže podávat), že by ustanovený zástupce dovolání učiněné samotným J. K. ve lhůtě podle ustanovení § 240 odst. 1 ve spojení s § 241b odst. 3 in fine o.s.ř. nahradil či doplnil vlastním podáním, anebo písemně či ústně do protokolu soudu sdělil, že se s podáním dovolatele ztotožňuje. Za tohoto stavu (nebyl-li zástupce dovolatelem zvolen ani soudem ustanoven) podmínka povinného zastoupení J. K. v dovolacím řízení nebyla splněna.

Nejvyšší soud České republiky pro nesplnění podmínky povinného zastoupení dovolatele řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 5. 2020

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru