Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 814/2020Usnesení NS ze dne 06.05.2020

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.814.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 814/2020-200

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobců a) D. M., narozeného XY, bytem v XY, a b) H. M., narozené XY, bytem v XY, proti žalovaným 1) České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČO 69797111, 2) G. R., notářce se sídlem v XY, 3) Š. Z., notářce se sídlem v XY, a 4) Společenství vlastníků XY, se sídlem v XY, IČO XY, o nejasné podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 Nc 12/2019, o dovolání žalobců a) a b) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. června 2019, č. j. 72 Co 179/2019-44, takto:

I. Řízení o dovolání žalobců a) a b) se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 10.6.2019, č. j. 72 Co 179/2019-44, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17.4.2019, č. j. 10 Nc 12/2019-30, kterým bylo podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuto podání žalobců ze dne 12.2.2019, neboť neodstranili vady tohoto podání ve lhůtě stanovené soudem, a bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože nikomu náklady řízení nevznikly. Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

V dané věci podali žalobci sami dovolání a (mimo jiné) požádali o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soudem prvního stupně byli rovněž poučeni o povinnosti zvolit si zástupce a podat jeho prostřednictvím řádné dovolání. Obvodní soud pro Prahu 4 pravomocným usnesením ze dne 3.1.2020, č. j. 10 Nc 12/2019-73 (které bylo k odvolání žalobců potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.2.2020, č. j. 72 Co 49/2020-191), návrh dovolatelů na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl (výrok II.). Z tohoto důvodu se již dále z obsahu spisu nepodává (nemůže podávat), že by ustanovený zástupce dovolání učiněné samotnými žalobci ve lhůtě podle ustanovení § 240 odst. 1 ve spojení s § 241b odst. 3 in fine o. s. ř. nahradil či doplnil vlastním podáním, anebo písemně či ústně do protokolu soudu sdělil, že se s podáním dovolatelů ztotožňuje. Za tohoto stavu (nebyl-li zástupce dovolateli zvolen ani soudem ustanoven) podmínka povinného zastoupení žalobců v dovolacím řízení nebyla splněna.

Nejvyšší soud České republiky pro nesplnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 5. 2020

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru