Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 715/2020Usnesení NS ze dne 24.06.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.715.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 715/2020-209

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., ve věci pozůstalosti po F. Š., zemřelém dne 5. dubna 2017, posledně bytem v XY, za účasti 1) F. Š., narozeného XY, bytem v XY, 2) K. O., narozené XY, bytem v XY, a 3) České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČO 69797111, Územního pracoviště v Ústí nad Labem, Mírové náměstí č. 3129/36, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 46 D 476/2017, o dovolání České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. září 2019, č. j. 9 Co 203/2019-174, a o návrhu dovolatelky na odklad právní moci napadeného usnesení, takto:

Právní moc usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. září 2019, č. j. 9 Co 203/2019-174, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podala dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.7.2019, č.j. 46 D 476/2017-161, jímž soud zamítl návrh na likvidaci dědictví, řízení zastavil, rozhodl, že nepatrný majetek zůstavitele (100 % podíl zůstavitele ve společnosti P.) připadá státu – České republice jako majetek, jenž se nepodařilo zpeněžit, a rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů notářky za provedení úkonů v řízení o pozůstalosti. Dovolatelka současně požádala o odklad právní moci dovoláním napadeného usnesení.

Vzhledem k tomu, že dovoláním napadeným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12.9.2019, č. j. 9 Co 203/2019-174, je dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a že odklad se nedotkne právních poměrů jiných osob, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. b) o. s. ř. odložil právní moc napadeného usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 6. 2020

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru