Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 628/2020Usnesení NS ze dne 20.04.2020

HeslaZastavení řízení
Omezení svéprávnosti (o. z.) [ Svéprávnost (o. z.) ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.628.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 628/2020-344

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, MBA ve věci posuzované M. H., narozené XY, bytem v XY, omezené ve svéprávnosti, zastoupené procesním opatrovníkem J. H., advokátem se sídlem v XY, a veřejným opatrovníkem městem Brumov-Bylnice, se sídlem v Brumově-Bylnici, H. Synkové 942, identifikační číslo osoby 002 83 819, a ve věci péče o nezletilou AAAAA (pseudonym), narozenou XY a nezletilou BBBBB (pseudonym), narozenou dne XY, obě bytem v XY, obě zastoupeny opatrovníkem městem Valašské Klobouky, se sídlem ve Valašských Kloboukách, Masarykovo náměstí 189, identifikační číslo osoby 002 84 611, za účasti V. V., narozeného XY, bytem v XY, a Okresního státního zastupitelství ve Zlíně, o svéprávnosti, opatrovnictví člověka a rodičovské odpovědnosti posuzované k nezletilým, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 14 Nc 4011/2016, o dovolání posuzované proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 2. května 2019, č. j. 58 Co 35/2019-284, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně podala dne 24. června 2019 dovolání sama posuzovaná. Usnesením Okresního soudu ve Zlíně (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 14. srpna 2019, č. j. 14 Nc 4011/2016-309, byl posuzované pro dovolací řízení ustanoven procesní opatrovník J. H., advokát se sídlem v XY. Ačkoli byl posuzované ustanoven zástupce z řad advokátů, ustanovený zástupce ve lhůtě dovolání posuzované nedoplnil. Sdělením doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) dne 23. března 2020 ustanovený zástupce uvedl, že s posuzovanou věc probral a „posuzovaná s ohledem na vývoj její životní situace neměla zájem své podání doplnit a o mimořádný opravný prostředek proti soudnímu rozhodnutí (po poučení o souvislostech daného rozhodnutí a limitů přezkumu věci dovolacím soudem) nemá zájem.“

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud řízení o dovolání posuzované proti v záhlaví uvedenému rozsudku, ve smyslu § 241b odst. 2 o. s. ř. části věty před středníkem, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 4. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru