Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 607/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaPřípustnost dovolání
Náklady řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.607.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

§ 127 předpisu č. 292/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 607/2020-480

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, ve věci dědictví po Z. R., zemřelém dne 14. prosince 2003, posledně bytem

ve XY, za účasti P. M., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Jiřím Kubalou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, J. V. Sládka č. 35, a R. B., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Jakubem Krčem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Politických obětí č. 118, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 46 D 39/2004, o dovolání P. M. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2019, č. j. 10 Co 1125/2018- 455, takto:

I. Dovolání P. M. se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31.5.2019, č.j. 10 Co 1125/2018-455, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 25.6.2018, č.j. 46 D 39/2004-418, kterým byla určena odměna a náhrada hotových výdajů odvolaného správce dědictví R. B. a uložena povinnost k zaplacení těchto nákladů jediné dědičce P. M. Proti usnesení odvolacího soudu podala P. M. dovolání; jako dovolací důvod uvedla, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud vyřešena, a to možnosti nepřiznání odměny správci dědictví, pokud je to v hrubém rozporu s dobrými mravy, jako tomu je v dané věci (když R. B. nevykonával řádně povinnosti správce dědictví a navíc se při výkonu těchto povinností dopustil trestného činu zpronevěry částky 55.000,- Kč).

Odměna a náhrada hotových výdajů správce dědictví patří mezi náklady řízení (srov. ustanovení § 127 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních). Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. h) o.s.ř. (ve znění zákona č. 296/2017 Sb.) není proti rozhodnutí o nákladech řízení přípustné dovolání.

Vzhledem k tomu, že proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o odměně a náhradě hotových výdajů R. B., jako správce dědictví, není podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. h) o.s.ř. dovolání přípustné, Nejvyšší soud České republiky dovolání podané P. M. podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru