Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 4532/2018Usnesení NS ze dne 31.01.2019

HeslaPřípustnost dovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4532.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 30 předpisu č. 292/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 4532/2018-2082

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Romana Fialy ve věci péče o nezletilého AAAAA, narozeného XY, zastoupeného opatrovníkem městem Zábřeh, se sídlem městského úřadu v Zábřehu, Masarykovo náměstí č. 510/6, dítě matky J. R., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Tomášem Potěšilem, advokátem se sídlem v Šumperku, Hlavní třída č. 283/2, a otce J. Š., narozeného XY, bytem XY, o úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem, o změnu výchovy a výživy nezletilého dítěte a o ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti pro ochranu jmění, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 40 P 96/2007, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 18. prosince 2013 č. j. 70 Co 300/2012-1795, takto:

I. Dovolání otce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 18. 12. 2013 č. j. 70 Co 300/2012-1795 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první odmítl. Dovolatel sice nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není nesplnění podmínky dovolacího řízení uvedené v ustanovení § 241 o. s. ř. důvodem k jeho zastavení podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. (srov. ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.). Dovolání totiž směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jež bylo vydáno ve věci, v níž zákon - jak vyplývá z ustanovení § 30 odst. 1 z. ř. s. - tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2015 sp. zn. 21 Cdo 1049/2015, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2017 sp. zn. 21 Cdo 938/2017 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015 sp. zn. 30 Cdo 5325/2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

není přípustný opravný prostředek.Poučení: Proti tomuto usnesení

V Brně dne 31. 1. 2019

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru