Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 4147/2019Usnesení NS ze dne 27.06.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.4147.2019.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 4147/2019-597

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobců a) J. F., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Robertem Rotreklem, advokátem se sídlem v Brně, Milady Horákové č. 329/26, a b) M. F., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Žanetou Vítů, advokátkou se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka č. 46/1, proti žalované MARCUS TRADE s.r.o., se sídlem v Dubňanech, Nádražní č. 1000, IČO: 25536397, zastoupené Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem se sídlem v Brně, Mečířova č. 1243/3, o určení vlastnického práva a určení neplatnosti smluv, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 11 C 175/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. června 2019, č. j. 14 Co 263/2018-507, takto:

I. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2020, č. j. 24 Cdo 4147/2020-590, se v záhlaví opravuje tak, že za identifikační údaje žalobce a) se vkládá „zastoupeného Mgr. Robertem Rotreklem, advokátem se sídlem v Brně, Milady Horákové č. 329/26“, a za identifikačními údaji žalobkyně b) se nesprávné znění „obou zastoupených Mgr. Robertem Rotreklem, advokátem se sídlem v Brně, Milady Horákové č. 329/26“ opravuje na správné označení zástupce žalobkyně b) „zastoupené Mgr. Žanetou Vítů, advokátkou se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka č. 46/1“.

II. Výrok II. téhož usnesení se opravuje tak, že správně zní: „Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni b) na náhradě nákladů dovolacího řízení 6 413 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Žanety Vítů, advokátky se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka č. 46/1“.

Odůvodnění:

Ve výroku označené usnesení Nejvyššího soudu je v záhlaví stiženo zjevnou nesprávností v označení zástupce žalobkyně b), neboť ta byla v dovolacím řízení zastoupena Mgr. Žanetou Vítů, advokátkou se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka č. 46/1, a nikoli advokátem Mgr. Robertem Rotreklem, který v řízení původně zastupoval žalobce a) i žalobkyni b).

Tato zjevná nesprávnost se projevila i ve výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení, jelikož vyjádření k dovolání žalované nepodal advokát Mgr. Robert Rotrekl, nýbrž advokátka Mgr. Žaneta Vítů, zastupující pouze žalobkyni b). Žalobce a) vyjádření k dovolání žalované nepodal. Právo na náhradu řízení proto náleží jen žalobkyni b), žalovaná je povinna tuto náhradu zaplatit k rukám Mgr. Žanety Vítů, advokátky se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka č. 46/1, a nikoli k rukám advokáta Mgr. Roberta Rotrekla, jak bylo nesprávně uvedeno ve výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení v opravovaném usnesení.

Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. a ustanovení § 167 odst. 2 o. s. ř. opravné usnesení, jímž výše popsané zjevné nesprávnosti opravil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 6. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru