Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 3800/2020Usnesení NS ze dne 09.02.2021

HeslaVýživné mezi manžely (o. z.) [ Povinnosti a práva manželů (o. z.) ]
Dovolání (vady)
Nepřípustnost dovolání objektivní [ Nepřípustnost dovolání ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:24.CDO.3800.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

§ 240 odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 241 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 3800/2020-815

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., v právní věci žalobkyně R. F., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Ph.Dr. Karolínou Spozdilovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze, Národní č. 416/37, proti žalovanému T. F., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému JUDr. Jiřím Vaníčkem, advokátem se sídlem v Praze, Šaldova č. 34/466, o výživné pro manželku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 5 C 1/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. června 2019, č. j. 54 Co 294/2017-708, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2019, č. j. 54 Co 294/2017-708, podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť bylo podáno opožděně. Dovolatelka zmeškala dvouměsíční lhůtu pro podání dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovozovala, že dovolání podává korektně ve lhůtě tříměsíční, neboť ji odvolací soud údajně nesprávně poučil o možnosti podat dovolání (§ 240 odst. 3 o. s. ř.), když uvedl, že dovolání proti předmětnému rozhodnutí není přípustné. Tento názor dovolatelky je však nesprávný. Dovolatelka byla odvolacím soudem poučena o přípustnosti dovolání správně, neboť dovolání není přípustné dle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Dovolání totiž směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o výživném mezi manžely, tedy proti rozhodnutí ve věci upravené v části druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a nejedná se přitom o otázku manželského majetkového práva (§ 238 odst. 1 o. s. ř.). Proti rozsudku odvolacího soudu v tomto případě tedy není dovolání přípustné.

Dovolatelce byla na základě žádosti v osobně psaném dovolání usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 21. září 2020, č.j. 5 C 1/2015-798 ustanovena k ochraně zájmů zástupkyně JUDr. Ph.Dr. Karolína Spozdilová, Ph.D. Zástupkyně se však k dovolatelkou sepsanému dovolání obsahově nevyjádřila, a požádala o zrušení ustanovení advokátem pro nedostatek důvěry. Lze proto uzavřít, že dovolání nesplňuje podmínku povinného sepsání advokátem (ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř.), ani ze spisu nevyplývá, že by dovolatelka sama měla právní vzdělání (ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek dle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.). Dovolání do výroku o nákladech řízení je přitom dle ustanovení § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také nepřípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 2. 2021

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru