Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 37/2021Usnesení NS ze dne 09.02.2021

HeslaZastavení řízení
Příslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:24.CDO.37.2021.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.

§ 201 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 37/2021-921

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Romana Fialy, v právní věci nezletilých AAAAA (pseudonym), narozené dne XY, a BBBBB, narozené dne XY, obě bytem v XY, obou zastoupených kolizním opatrovníkem statutárním městem Hradec Králové, se sídlem městského úřadu v Hradci Králové, Československé armády č. 408, dcer matky M. D., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Šárkou Veskovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Brněnská č. 300/31, a otce J. J., narozeného dne XY, bytem XY, o snížení výživného otci, úpravu styku, určení výživného matce, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 0 P 502/2013, o „odvolání“ otce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. května 2020, č. j. 21 Co 36/2019-766, takto:

Řízení o „odvolání“ proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové jakožto soud odvolací rozhodl v průběhu řízení o odvolání usnesením ze dne 26. května 2020, č. j. 21 Co 36/2019-766, tak, že otci neustanovil zástupce z řad advokátů.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal otec „odvolání“.

Nejvyšší soud České republiky řízení o odvolání otce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 17. června 2020, č. j. 30 Co 116/2020-281, podle ustanovení § 104 odst. 1 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen: „o. s. ř.“) zastavil pro neodstranitelnou vadu řízení.

Odvolání je řádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o. s. ř.). Odvoláním však nelze napadnout rozhodnutí vydané krajským soudem jako soudem odvolacím (v řízení o odvolání proti rozhodnutí okresního soudu).

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu není odvolání nýbrž dovolání. Občanský soudní řád k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu. Tím, že otec odvolání přesto podal, uvedenou podmínku odvolacího řízení pominul. Nedostatek funkční příslušnosti je však neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pročež řízení o takovém odvolání, které touto vadou trpí, nelze než podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavit.

Jestliže není upravena k projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu funkční příslušnost, je zapotřebí vyřešit otázku, který soud je o zastavení odvolacího řízení povolán rozhodnout. Nejvyššímu soudu svědčí okolnost, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů, a současně, že je právě tím soudním orgánem, který je k rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů příslušný. Takto založené určení příslušného soudu obstojí i proti tomu, jež lze spojovat s určením, provedeným samotným účastníkem, je-li takovým soudem soud vyššího stupně resp. soud nadřízený (viz též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 20 Cdo 3177/2018).

Pouze pro úplnost pak Nejvyšší soud dodává, že otec by nebyl úspěšný ani tehdy, podal-li by proti napadenému usnesení odvolacího soudu dovolání. Tento mimořádný opravný prostředek není proti tomuto usnesení přípustný, neboť se jím nekončí odvolací řízení (viz § 237 o. s. ř.) a nejde o žádné z usnesení jmenovaných v ustanovení § 238a o. s. ř..

Nejvyšší soud proto řízení o odvolání otce z výše uvedeného důvodu zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 2. 2021

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru