Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 3602/2019Usnesení NS ze dne 16.12.2019

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.3602.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 3602/2019-217

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci nezletilých AAAAA (pseudonym) narozeného dne XY, a BBBBB (pseudonym), narozeného dne XY, obou bytem XY, zastoupených opatrovníkem městem Aš, se sídlem městského úřadu v Aši, Kamenná č. 473/52, dětí matky J. P., narozené dne XY, bytem XY, a otce A. S. B., narozeného dne XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Adamem Kopeckým, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Zlatnická č. 1582/10, o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání a neúčinnost doručení, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 0 P 83/2017, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. května 2019, č. j. 56 Co 64/2019-194, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Otec nezletilých podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30.5.2019, č.j. 56 Co 64/2019-194. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], který činí podle položky 23 bodu 2. Sazebníku soudních poplatků 4.000,- Kč.

Dovolatel však soudní poplatek z dovolání dosud nezaplatil, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.11.2019, č.j. 24 Cdo 3602/2019-214.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 12. 2019

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru