Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 3487/2019Usnesení NS ze dne 15.01.2020

HeslaZastavení řízení
Způsobilost být účastníkem řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.3487.2019.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 1 o. s. ř.

§ 107 odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 3487/2019-546

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, MBA, ve věci posuzované A. A., omezené ve svéprávnosti, narozené dne XY, posledně bytem ve XY, zemřelé dne 21. prosince 2019, zastoupené stálým opatrovníkem městem Stráž pod Ralskem, sídlem Náměstí 5. května 55 a procesním opatrovníkem J. K., advokátem se sídlem v XY, o vrácení svéprávnosti a opatrovnictví člověka, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 19 P 134/2014, o dovolání posuzované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 25. dubna 2019, č. j. 36 Co 27/2019-442, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v České Lípě (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 4. prosince 2018, č. j. 19 P 134/2014-404, ve výroku I. zamítl návrh posuzované na vrácení svéprávnosti, výrokem II. přiznal procesnímu opatrovníku odměnu za zastoupení nesvéprávné, výrokem III. a IV. pak rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání posuzované Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále již „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 25. dubna 2019, č. j. 36 Co 27/2019-442, rozsudek soudu prvního stupně změnil způsobem vymezeným v meritorním výroku I., ve výroku II. ohledně jmenování opatrovníka jej potvrdil, a navazujícími výroky III. až VI. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala posuzovaná prostřednictvím svého procesního opatrovníka (advokáta) včasné dovolání.

Z informačního systému základních registrů (ISZR) Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) zjistil, že posuzovaná A. A., poté, co v této věci bylo podáno předmětné dovolání, dne 21. prosince 2019 zemřela.

Podle § 107 odst. 1 věty první o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat.

Podle § 107 odst. 5 o. s. ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že v průběhu dovolacího řízení posuzovaná zemřela, přičemž dovolání směřovalo proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým byla posuzované vrácena svéprávnost toliko v rozsahu aktivního volebního práva, tj. proti rozhodnutí o právech a povinnostech vázaných na její osobu, která podle své povahy neumožňují v řízení pokračovat (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 30 Cdo 3394/2010, in https://nsoud.cz), Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 103 a § 107 odst. 1 a 5 o. s. ř. ve spojení s § 243b o. s. ř.).

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 1. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru