Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 3311/2018Usnesení NS ze dne 11.03.2019

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.3311.2018.3
Dotčené předpisy

§ 243b předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 164 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 3311/2018

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobkyně M. K., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Lubomírem Svátkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Sodomkova č. 1558/12, proti žalovaným 1) H. V., narozené dne XY, bytem v XY, a 2) P. H., narozenému dne

XY, bytem v XY, zastoupeným Mgr. Helenou Haškovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Na Kovárně č. 472/8, o určení, že žalovaní nejsou dědici ze závěti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 369/2015,

o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2018, č. j. 62 Co 34/2018-133, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 1. 2019, č. j. 24 Cdo 3311/2018-180, se opravuje v záhlaví v části týkající se označení žalobkyně tak, že správně zní „M. K.“, v záhlaví a ve výroku II. ohledně adresy sídla právního zástupce žalovaných tak, že správně zní „se sídlem v Praze 10, Na Kovárně č. 472/8“,

a dále ve výroku II. tak, že se z něj vypouští slovo „oprávněným“.

Odůvodnění:

V usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 1. 2019, č. j. 24 Cdo 3311/2018-180, byly v důsledku chyby v psaní nesprávně uvedeny příjmení žalobkyně

a adresa sídla právního zástupce žalovaných.

Nejvyšší soud České republiky tuto zjevnou nesprávnost podle ustanovení § 243b

a § 164 o.s.ř. opravil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 3. 2019

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru