Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 317/2020Usnesení NS ze dne 05.03.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.317.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 317/2020-523

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA a JUDr. Romana Fialy ve věci dříve nezletilé AAAAA (pseudonym) narozené dne XY, bytem XY, s adresou pro doručování XY, dítěte matky S. M., narozené dne XY, bytem XY, a otce P. M., narozeného dne XY, bytem XY, o úpravu výživného, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 0 P 398/2018, o společném dovolání otce a H. M. T., narozené dne XY, bytem XY, s adresou pro doručování XY, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. května 2019, č. j. 70 Co 188/2019-396, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Otec s H. M. T. podali společné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 30. 5. 2019, č. j.

70 Co 188/2019-396, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž nebylo připuštěno zastoupení otce H. M. T. jako obecnou zmocněnkyní.

Jelikož řízení ve věci samé bylo následně pro zpětvzetí návrhu zastaveno usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 19. 8. 2019, č. j. 0 P 398/2018-447, stalo se za této situace řízení o dovolání proti procesnímu rozhodnutí o nepřipuštění H. M. T. jako obecné zmocněnkyně otce bezpředmětným.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání na základě výše uvedeného podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako bezpředmětné odmítl (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 32 Cdo 2045/2015, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 917/2008, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4122/2016).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 3. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru