Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 3124/2019Usnesení NS ze dne 27.11.2019

HeslaZpůsobilost procesní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.3124.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 3124/2019-50

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, MBA, ve věci žalobce L. B., narozeného dne XY, omezeného ve svéprávnosti, bytem v XY, zastoupeného veřejným opatrovníkem městem Poděbrady, se sídlem v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/I, proti žalovaným 1) E. B., a 2) P. B., oběma společně bytem v XY, o zaplacení částky 111.111,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 12 C 16/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. června 2019, č. j. 25 Co 161/2019-25, takto:

Dovolání žalobce se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Krajského soudu v Praze (dále již „odvolací soud“) ze dne 28. června 2019, č. j. 25 Co 161/2019-25, bylo odmítnuto odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 5. dubna 2019, č. j. 12 C 16/2019-17. Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání nebylo podáno osobou oprávněnou. Ze spisu se podává, že žalobce byl naposledy omezen ve svéprávnosti rozsudkem Okresního soudu v Nymburce ze dne 29. května 2019, č. j. 13 P 346/2004-4740, tak že není oprávněn činit právní jednání, při nichž výše plnění překračuje částku 4.000,- Kč, a současně byl žalobci jmenován veřejný opatrovník město Poděbrady. Již při podání žaloby, stejně jako následně k odvolání žalobce proti shora označenému rozhodnutí soudu prvního stupně, se výše jmenovaný opatrovník vyjádřil tak, že žaloba není v zájmu opatrovance a proto se k žalobě ani k odvolání nepřipojuje.

Proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu podal dovolání sám žalobce. K výzvě soudu prvního stupně se opatrovník vyjádřil tak, že toto podání není v zájmu opatrovance a proto se k tomuto podání nepřipojuje.

Podle § 20 odst. 1 o. s. ř. každý může před soudem jako účastník samostatně právně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.

Vzhledem k tomu, že dovolání podal sám žalobce, který je omezen ve svéprávnosti ve shora uvedeném rozsahu, a ustanovený opatrovník se k podání žalobce nepřipojil, je třeba konstatovat, že dovolání bylo podáno osobou neoprávněnou; z tohoto důvodu Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti v záhlaví uvedenému usnesení podle § 243c odst. 3 ve spojení s § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 11. 2019

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru