Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 2975/2019Usnesení NS ze dne 17.12.2019

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.2975.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 2975/2019-698

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph. D., ve věci posuzované J. N., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené K. Š., advokátkou se sídlem v XY, jako procesním opatrovníkem, za účasti stálého opatrovníka Statutárního města Plzeň – Úřadu městského obvodu Plzeň 3, a za účasti Okresního státního zastupitelství Plzeň-město, o vrácení svéprávnosti, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 99 P 404/2009, o dovolání posuzované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. února 2019 č.j. 61 Co 7/2019-658, takto:

I. Dovolání posuzované se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání posuzované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13.2.2019 č.j. 61 Co 7/2019-658 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (napadený rozsudek odvolacího soudu vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu, který byl – přímo v této věci – vyjádřen v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15.2.2018 č.j. 30 Cdo 4529/2017-482) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

K založení přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 o.s.ř. nejsou způsobilé námitky, kterými dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a z nichž nevyplývají žádné rozhodné právní otázky ve smyslu ustanovení § 237 o.s.ř. [nesouhlasí-li se skutkovými zjištěními odvolacího soudu (a soudu prvního stupně, s jehož skutkovými závěry se ztotožnil), že bez omezení svéprávnosti posuzované bezprostředně hrozí závažná újma a že „mírnějšími prostředky nelze v případě posuzované dosáhnout cíle tak, aby byla uchráněna zejména od dalších majetkových škod a újem na zdravotním stavu“, a vytýká-li v této souvislosti odvolacímu soudu, že nevzal v úvahu všechny skutkové okolnosti, které jsou podle názoru dovolatelky pro posouzení věci významné].

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání posuzované proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 12. 2019

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru