Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 2876/2020Usnesení NS ze dne 24.09.2020

HeslaNepřípustnost dovolání objektivní [ Nepřípustnost dovolání ]
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.2876.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 2876/2020-117

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudců JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci posuzované B. Š., narozené dne XY, trvale bytem ve XY, za účasti Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, o svéprávnosti a ve věcech opatrovnictví člověka, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku sp. zn. 0 Nc 5781/2016, o dovolání posuzované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. ledna 2020, č. j. 13 Co 457/2019-104, takto:

I. Dovolání posuzované se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání posuzované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. ledna 2020, č. j. 13 Co 457/2019-104, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), odmítl. Dovolání totiž směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odvolání posuzované proti rozhodnutí soudu prvního stupně odmítnuto pro nedostatek subjektivní přípustnosti [§ 218 písm. b) o. s. ř.], tedy, proti němuž je přípustná žaloba na zmatečnost (§ 229 odst. 4 o. s. ř.). Proti tomuto usnesení odvolacího soudu není dovolání podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. přípustné.

Nesplnění podmínky vyplývající z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. je v posuzované věci podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. bezvýznamné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 9. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru