Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 2838/2019Usnesení NS ze dne 12.02.2020

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.2838.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 2838/2019-672

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, MBA v právní věci žalobkyně H. J., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti žalovaným 1) P. R., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Filipem Černým, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 6, Slavíčkova 2, a 2) I. J., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Miroslavem Štorkanem, advokátem se sídlem v Praze 10, Nové náměstí 1370/17, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 7 C 531/2014, o dovolání všech účastníků řízení proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2018, č. j. 21 Co 322/2017-464, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 31. ledna 2018, č. j. 21 Co 322/2017-464, k odvolání všech účastníků změnil rozsudek Okresního soudu Praha - východ (dále již „soud prvního stupně“) ze dne 18. listopadu 2016, č. j. 7 C 531/2014-329, tak, že zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala určení, že pozemek p. č. XY v k. ú. XY je součástí doposud nevypořádaného společného jmění manželů (výrok I.), výrokem II. potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v jeho výroku II. a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky III. až V.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali dovolání prostřednictvím svých právních zástupců všichni účastníci. Žalobkyně dovoláním napadla rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu, žalovaný 1) napadl pouze výrok IV. a žalovaný 2) napadl výrok V uvedeného rozsudku.

Podáním označeným jako zpětvzetí, které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 20. prosince 2019, vzala žalobkyně své dovolání zpět. V reakci na zaslanou výzvu k vyjádření ohledně nákladů dovolacího řízení žalovaný 1) doručil Nejvyššímu soudu dne 10. ledna 2020 zpětvzetí svého dovolání a dne 17. ledna 2020 vyjádřil souhlas s návrhem žalobkyně, že nepožaduje náklady dovolacího řízení. K výzvě soudu žalovaný 2) doručil Nejvyššímu soudu dne 15. ledna 2020 taktéž zpětvzetí svého dovolání a vyjádření, že nepožaduje náklady dovolacího řízení.

Nejvyšší soud řízení o dovoláních žalobkyně, žalovaného 1) a žalovaného 2) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2018, č. j. 21 Co 322/2017-464, podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání byla všemi účastníky vzata zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

přípustný opravný prostředek.Poučení: Proti tomuto usnesení není

V Brně dne 12. 2. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru