Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 2640/2020Usnesení NS ze dne 23.09.2020

HeslaNepřípustnost dovolání objektivní [ Nepřípustnost dovolání ]
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.2640.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 2640/2020-358

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudců JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobců a) O. K., narozeného dne XY, b) A. K., narozené dne XY, oba bytem v XY, oba zastoupeni Mgr. Romanem Hanzelkou, advokátem se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58/31, proti žalovanému P. N., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Gabrielou Nejedlíkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Husova 1285/2, o neúčinnost právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 54 C 114/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. prosince 2019, č. j. 71 Co 218/2019-336, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. prosince 2019, č. j. 71 Co 218/2019-336, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „o. s. ř.“; rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení se podává (s přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí) z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony], odmítl, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, tedy proti rozhodnutí, vůči kterému není dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné [§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.].

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 9. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru