Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 2465/2019Usnesení NS ze dne 30.09.2019

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.2465.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 2465/2019-134

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobců a) B. H., narozené XY, bytem XY, b) M. R., narozené XY, bytem XY, c) J. Ž., narozeného XY, bytem XY, všech zastoupených Mgr. Milanem Fritzem, advokátem se sídlem v Holešově, Masarykova č. 65/3, proti žalovanému T. J., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Janou Grygerovou, advokátkou se sídlem v Holešově, Dlažánky č. 310/6, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 5 C 49/2018, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. února 2019 č. j. 60 Co 7/2019-113, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá.

II. Žalobci a), b) a c) jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5 300 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jany Grygerové, advokátky se sídlem v Holešově, Dlažánky č. 310/6.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. února 2019 č. j. 60 C 7/2019-113 podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi opakovaně zdůrazňuje, že požadavek, aby dovolatel v dovolání konkrétně popsal, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013 sp. zn. 29 Cdo 1983/2013), přičemž musí být z obsahu dovolání patrno, o kterou otázku hmotného nebo procesního práva jde (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2019

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru